Αφιέρωμα στην τριλογία αστυνομικών βιβλίων του Αλκιβιάδη Σκουλά

Από το Στίγμα στο Καρτέρι και από εκεί στο Πέρασμα Θανάτου. Η Κυριακή Γανίτη ακολουθεί τα τρία βήματα της ολοκληρωμένης σειράς αστυνομικής λογοτεχνίας του Αλκιβιάδη Σκουλά και καταγράφει την υπόθεση της τριλογίας, την εξέλιξή της και τη ροή του λόγου του συγγραφέα, για να καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι ήταν σωστή επιλογή να διαβάσει τα τρία […]