Ὁ Π. Μ. Ζερβὸς ζεῖ στὸν Πειραιά. Ἐργάστηκε γιὰ πάνω ἀπὸ εἴκοσι ἔτη ὡς βιβλιοϋπάλληλος. Ἔχει ἐκδώσει δύο μυθιστορήματα: Ἀνάμεσα (biblio ἐκδόσεις, Ἀθήνα, 2007) καὶ Ἡ ἐξορία τοῦ προσώπου (Nightread, Ἀθήνα, 2017). Διηγήματά του ἔχουν ἐκδοθεῖ στοὺς τόμους Θρῦλοι τοῦ Σύμπαντος (Συμπαντικὲς Διαδρομές, Θεσσαλονίκη, 2007), Γράψε-σβῆσε (Φαρφουλᾶς, Ἀθήνα, 2011) καὶ Μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις (Χρονικό, Ἀθήνα, 2020). Διηγήματα καὶ δοκίμιά του ἔχουν δημοσιευτεῖ στὰ ἔντυπα περιοδικὰ Ὁδὸς Πανὸς καὶ Φαρφουλᾶς καὶ στὸ ἠλεκτρονικὸ περιοδικὸ Ἀναγνώστης. Ἐπίσης, ἀσχολεῖται μὲ τὴν μετάφραση, τὴν ἀνθολόγηση καὶ τὴν ἐπιμέλεια κειμένων.