Ο Ιορδάνης Τσακμαλής γεννήθηκε το 1973 στη Θεσσαλονίκη, αλλά η βάση του είναι στην Κατερίνη. Είναι δάσκαλος, φύσει και θέσει, ό,τι διαστροφικό ή ευοίωνο κι αν φανερώνει αυτό. Αισθάνεται ότι η ελληνική γλώσσα, η παιδεία και η παιδική ηλικιά είναι η πατρίδα του που με όλο του τον νου και την ψυχή θέλει να υπηρετεί. Τον μαγεύει το ωραίο και το ποιοτικό και βάζει πολύ ψηλά στην αξιακή του κλίμακα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία.