Ο Σπύρος Πηγαδίτης γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1981 στην Αθήνα όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα. Το 2005 ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ομιλεί άριστα την αγγλική γλώσσα καθώς επίσης τη ρουμανική και την τουρκική. Ταξιδεύει πολύ, διαβάζει ακόμα περισσότερο. Συμμετέχει ενεργά σε πλήθος πολιτιστικών και εθελοντικών ομάδων.