Η Μαρία Περάκη – Ρούγγα είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Γαλλικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου DEA από την ´Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στον τομέα Ιστορία και Πολιτισμός και διδακτορικού τίτλου του Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχει διατελέσει υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ανατολικής Αττικής.
Είναι συγγραφέας της μονογραφίας με τίτλο «Ο αυτοδίδακτος δάσκαλος της φύσης J.J Rousseau».