Ο Παναγιώτης Κυριαζής γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει μάρκετινγκ, υπήρξε ελεύθερος επαγγελματίας και τώρα είναι ιδιωτικός υπάλληλος.
Με τους στίχους του, θέλει να εκφράσει, άλλοτε σκωπτικά και άλλοτε χιουμοριστικά, τις στεναχώριες, τις δυσκολίες και τις ανησυχίες που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στην καθημερινότητα και στις σχέσεις του, κυρίως οι μητέρες που φέρουν βαρύ φορτίο και έχουν περισσότερους λόγους να ανησυχούν.