Υψηλά ποσοστά δικαιωμάτων

Οι Εκδόσεις Λυκόφως προασπίζουν τα συμφέροντα των δημιουργών και προσφέρουν τα κατά το δυνατόν υψηλότερα ποσοστά επί των εμπορικών δικαιωμάτων, ώστε ο συγγραφέας να αμείβεται με βάση τις πωλήσεις των βιβλίων του.

Για μας, είναι κανόνας απαράβατος τα πνευματικά δικαιώματα να παραμένουν στη δικαιοδοσία του συγγραφέα, ο οποίος μπορεί να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα. Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος συγγραφέας θελήσει να συνεργαστεί με άλλον εκδοτικό οίκο, οι εκδόσεις Λυκόφως ρητώς αποδέχονται την αποδέσμευσή του.